zene zz_logo

zene zz_logoNa temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac, dana 02. kolovoza 2019. objavljuje

O G L A S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac

na poslovima osiguranja skrbi i podrške za potrebite članove zajednice po projektu „Zaželi – Program zapošljavanja žena“


pdf buttonOGLAS

pdf buttonPRIVOLA ZA OBRADU PODATAKA