Zaželi i ostvari

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe.

01.12.2022. Održana početna konferencija na projektu “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III”

Pozivom će se financirati provedba projekata u trajanju do 8 mjeseci, a u okviru kojih će se zapošljavati žene na najviše 6 mjeseci počevši od 01.12.2022.g.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0471

Vrijednost projekta Zaželi-Program zapošljavanja žena- faza III u iznosu 593.270  kuna – sufinanciran je bespovratno 15% iz Državnog proračuna RH I 85% sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri u projektu: Općina Hercegovac, Hrvatski zavod za zapošljavanje Bjelovar i Centar za socijalnu skrb Garešnica

Krajnji korisnici projekta:

Starije osobe (osobe u dobi od 65 godina i više), nemoćne osobe i/ili osobe s invaliditetom.

Ciljana skupina Poziva: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih je prijavitelj/partner dužan dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici.

Korisnici imaju pravo na 6 paketa koji se sastoje od kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Usluge koje će pružati žene:                                                                              

Obavljanje kućanskih poslova

Nabava i dostava namirnica, lijekova i drugih potrepština

Pomoć pri odlasku u šetnju

Pružanje podrške korisnicima kroz razgovor i druženja

Pomoć pri osobnoj higijeni

Obavljanje drugih svakodnevnih poslova vezanih za skrb starijih i nemoćnih osoba

KONTAKT:

Općina Hercegovac

Moslavačka 150,

43284 Hercegovac

Tel.  043 524 511

e-mail: voditelj.zazeli@opcinahercegovac.hr

             www.opcinahercegovac.hr

Internetske stranice:

    http://www.strukturnifondovi.hr

    http://www.esf.hr/operativni-program/

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.