Zaželi i ostvari

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe.

31.05.2023. Održana završna konferencija projekta Zaželi u Hercegovcu

O projektu „Zaželi – Zaželi i ostvari“
Kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0471
Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe.
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Vrijednost projekta Zaželi-Program zapošljavanja žena- faza III u iznosu 593.270 kuna (78.740,46 EUR) – sufinanciran je bespovratno 15% iz Državnog proračuna RH I 85% sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.g.
Partneri u projektu: Općina Hercegovac, Hrvatski zavod za zapošljavanje Bjelovar i Centar za
socijalnu skrb Garešnica.
Pozivom je financirana provedba projekata u trajanju do 8 mjeseci, a u okviru kojih je zaposleno 8 žena na najviše 6 mjeseci počevši od 01.12.2022.g.( drugi krug od 01.01.2023.g.). Kraj projekta, a ujedno i prestanak rada žena u obilascima krajnjih korisnika je 31.05.2023.g.
Dva kruga zapošljavanja zbog lošeg odaziva: 1. krug – 5 žena, 2.krug – 3 žena (od planiranih projektom njih 10 ) i 48 krajnjih korisnika.
Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.
Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Krajnji korisnici projekta:
Starije osobe (osobe u dobi od 65 godina i više), nemoćne osobe i/ili osobe s invaliditetom.
Korisnici su imali pravo na 6 paketa koji su se sastojali od kućanskih i osnovnih higijenskih
potrepština.
Ciljana skupina Poziva: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (50+) koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih je prijavitelj/partner dužan dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici (osobe s invaliditetom,pripadnice romske nacionalne manjine, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima azilantice,liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mj., beskućnice).

Usluge koje su pružale žene:
Obavljanje kućanskih poslova
Nabava i dostava namirnica, lijekova i drugih potrepština
Pomoć pri odlasku u šetnju
Pružanje podrške korisnicima kroz razgovor i druženja
Pomoć pri osobnoj higijeni
Obavljanje drugih svakodnevnih poslova vezanih za skrb starijih i nemoćnih osoba.

01.12.2022. Održana početna konferencija na projektu “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III”

Pozivom će se financirati provedba projekata u trajanju do 8 mjeseci, a u okviru kojih će se zapošljavati žene na najviše 6 mjeseci počevši od 01.12.2022.g.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0471

Vrijednost projekta Zaželi-Program zapošljavanja žena- faza III u iznosu 593.270  kuna – sufinanciran je bespovratno 15% iz Državnog proračuna RH I 85% sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri u projektu: Općina Hercegovac, Hrvatski zavod za zapošljavanje Bjelovar i Centar za socijalnu skrb Garešnica

Krajnji korisnici projekta:

Starije osobe (osobe u dobi od 65 godina i više), nemoćne osobe i/ili osobe s invaliditetom.

Ciljana skupina Poziva: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih je prijavitelj/partner dužan dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici.

Korisnici imaju pravo na 6 paketa koji se sastoje od kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Usluge koje će pružati žene:                                                                              

Obavljanje kućanskih poslova

Nabava i dostava namirnica, lijekova i drugih potrepština

Pomoć pri odlasku u šetnju

Pružanje podrške korisnicima kroz razgovor i druženja

Pomoć pri osobnoj higijeni

Obavljanje drugih svakodnevnih poslova vezanih za skrb starijih i nemoćnih osoba

KONTAKT:

Općina Hercegovac

Moslavačka 150,

43284 Hercegovac

Tel.  043 524 511

e-mail: voditelj.zazeli@opcinahercegovac.hr

             www.opcinahercegovac.hr

Internetske stranice:

    http://www.strukturnifondovi.hr

    http://www.esf.hr/operativni-program/

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.