NABAVA I ISPORUKA KUĆANSKIH I OSNOVNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA U PROJEKTU “ŽENE ZA ZAJEDNICU”, UP.02.1.1.05.0299

Predmet jednostavne nabave u ovom postupku je nabava i isporuka kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u projektu „Žene za zajednicu“, UP.02.1.1.05.0299, kojega provodi Općina Hercegovac u sklopu programa Zaželi-Program zapošljavanja žena, broj poziva: UP.02.1.1.05, broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.05.0299. 

Ovaj postupak se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Zaželi-Program zapošljavanja žena. Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0299 i Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave  (Službeni glasnik Općine Hercegovac, broj 1/17).

Temeljem ovog javno objavljenog Poziva za dostavu ponuda, svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu. Ponude se dostavljaju najkasnije do 06. rujna 2019. godine do 14:00 sati bez obzira na način dostave.

JAVNI POZIV

PRILOG 1-PONUDBENI LIST

PRILOG 2-TROŠKOVNIK

PRILOG 3-IZJAVA JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

PRILOG 4-IZJAVA PRIHVAĆANJE UVJETA IZ POZIVA