Temeljem članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22) i članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac, broj 1/21) Općina Hercegovac objavljuje 

Rok za podnošenje prijedloga programa je minimalno 30 dana, a završava 30. listopada 2023. godine. 

Sve detalje vezane uz javni poziv, možete pronaći na sljedećim poveznicama: 

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Hercegovac za 2024. god.

Upute za prijavitelje

a) Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Hercegovac za 2024

b) Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

c) Izjava o partnerstvu

d) Ugovor o financiranju programa ili projekta

e) Obrazac izvješća za 2024. godinu

 

Odluka o raspodjeli sredstava za realizaciju programa javnih potreba u kulturi