Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama građana u 2022. godini na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 14. ožujka 2022. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama: