JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogudih šteta poljoprivrednim proizvođačima sa područja

Općine Hercegovac u 2024.g.

  1. Predmet javnog poziva:

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za

sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta

poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Hercegovac u 2024.g.

Javni poziv