Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća

s a z i v a

                 16. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 10. listopada 2019.g. (četvrtak) s početkom u 15;00 sati u sali za sastanke Općine Hercegovac (Moslavačka 150).

pdf buttonPOZIV