Temeljem članka 31. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne novine” broj 20/18, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac, KLASA:320-01/22-01/14, URBROJ: 2103-9-01-22-1 dana 11. travnja 2022. godine raspisan je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac, a na području katastarskih općina Ladislav, Palešnik, Ilovski Klokočevac, Hercegovac, Velika Trnava koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općinu Hercegovac predviđeno za zakup i povrat.