Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća

s a z i v a

22. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati dana 24. studenog 2020. g. (utorak) s

početkom u 15:00 sati u velikoj vijećnici na katu Hrvatskog seljačkog doma.

pdf buttonPOZIV