Općina Hercegovac
OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PDF Ispis E-mail
Petak, 27 Siječanj 2017 09:00

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 78/15), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 47. Statuta Općine Hercegovac („Službeni glasnik Općine Hercegovac“ br. 1/13 ), Načelnik Općine Hercegovac donosi

 

 

ODLUKU

o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za

II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hercegovacpdf buttonODLUKA

 
GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA PDF Ispis E-mail
Utorak, 03 Siječanj 2017 00:00

Na temelju članka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) i članka 47. Statuta Općine Hercegovac Općinski načelnik Općine Hercegovac (Službeni glasnik broj 2/09) donio je

GODIŠNJI PLAN

raspisivanja natječaja i javnih poziva Općine Hercegovac u 2017. godini

 

pdf buttonGODIŠNJI PLAN ZA 2017.GODINU

 
II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC PDF Ispis E-mail
Srijeda, 18 Siječanj 2017 09:23

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac, kao nositelj izrade, objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI

II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC

 

pdf buttonOBAVIJEST

 
21.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PDF Ispis E-mail
Utorak, 27 Prosinac 2016 08:28

Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća

s a z i v a

                 21. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 28. prosinca 2016.g. (srijeda) s početkom u 13;00 sati u prostoriji za sastanke Hrvatskog doma u Hercegovcu.

 

pdf buttonPOZIV

 
AGLOMERACIJA GAREŠNICA I HERCEGOVAC PDF Ispis E-mail
Srijeda, 07 Prosinac 2016 08:55

Projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Garešnica i Hercegovac“

Projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacje i dokumentacije za nadmetanje za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Garešnica i Hercegovac“ ima cilj izraditi dokumentaciju za izgradnju objekata sustava odvodnje na području Grada Garešnice i Općine Hercegovac koja će biti financirana kroz Kohezijski fond Europske Unije kroz „Operativni program Zaštita okoliša“.

Izgradnjom planiranih objekata planira se povećati stupanj priključenosti stanovništva, racionalnije korištenje vodnih resursa, unapređenje skupljanja i obrade otpadnih voda a time i unapređenju održivog gospodarenja vodama i očuvanju okoliša.

Projektom se planira izgraditi sustav odvodnje u naseljima Garešnica, Garešnički Brestovac, Ciglenica, Kapelica, Zdenčac, Palešnik i Hercegovac i izgradnja zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 10.000 ES na lokaciji postojećeg uređaja u Garešnici. Također se planira rekonstruirati dio kanalizacijske mreže u Garešničkom Brestovcu i spojni kolektor Brestovac – Garešnica.

Vrijednost ugovora je 3.499.700 kn, od ćega Europska Unija financira 2.974.745 kn, dok Partneri financiraju 524.955 kn.

Uz prijavitelja projekta Voda Garešnica, partneri na projektu su Bjelovarsko – bilogorske vode, Grad Garešnica i Općina Hercegovac.


pdf buttonLETAK

 
20.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 27 Studeni 2016 00:00

Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća

s a z i v a 20. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 06. prosinca 2016.g. (utorak) s početkom u 14;30 sati u prostoriji za sastanke Hrvatskog doma u Hercegovcu.

 

pdf buttonPOZIV

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld