Na temelju članaka 19., a u svezi sa člankom 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac raspisuje

 

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

 

U Općini Hercegovac, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto Viši referent za poljoprivredu, gospodarstvo i stambeno komunalne djelatnosti (7 sati dnevno)/Referent – komunalni redar (1 sat dnevno), 1 (jedan) izvršitelj, na određeno radno vrijeme, zamjena zbog duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Oglas za prijam u službu

PRIVOLA

Objava

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja