Sukladno članku 38. stavka 8. Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj, 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), odredbi propisano je da je zakupnik dužan jedinici lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi podnositi godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa svake godine do 31. ožujka za prethodnu godinu (2023. godinu).  

U prilogu se nalazi tablica o ispunjavanju ciljeva gospodarskog programa za 2023. godinu.  

  Ovim putem Vas molimo da u navedenom roku dostavite traženo izvješće.

Dopis-Izvješće o provedbi gospodarskih programa

Obrazac-Izvješće o ispunjavanju ciljeva gospodarskog programa zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2023.godinu