Na temelju članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Hercegovac (Službeni glasnik broj 1/16, 5/18 i 4/19), načelnik Općine Hercegovac raspisuje

NATJEČAJ

za prodaju nekretnine k.č.br. 736/21, k.o. Hercegovac

u vlasništvu Općine Hercegovac

Prijave se dostavljaju najkasnije do 04. svibnja 2020. godine, a ostale informacije možete pronaći na: