Temeljem članka 31. stavka 5., a u svezi sa člankom 16. i 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne novine” broj 20/18, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac, KLASA:940-02/22-01/01, URBROJ: 2103-9-01-22-1 dana 11. travnja 2022. godine raspisan je Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac.

Predmet javnog natječaja je zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac, a na području katastarskih općina Ladislav i Hercegovac daje se u zakup na rok od 10 godina, s mogućnošću produljenja za isto vremensko razdoblje.