Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Slavka Kolara – dječji vrtić i jaslice, evidencijski brojevi nabave: JN-MV-26/18

Naručitelj Općina Hercegovac priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ Slavka Kolara – dječji vrtić i jaslice, evidencijski brojevi nabave: JN-MV-26/18.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, Naručitelj Općina Hercegovac stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži:
• Opis predmeta nabave
• Troškovnik
• Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
• Kriterije za odabir ponude
Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 11. listopada 2018. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave svoje primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr.
Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

POZIV

DOKUMENTACIJA O NABAVI

GRAĐEVINSKI PROJEKT

GEODETSKI ELABORAT

ELEKTRO PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

TROŠKOVNIK IZGRADNJA

TROŠKOVNIK OPREMANJE

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU