pdf button

N A T J E Č A J

za zakup poslovnog prostora

 

  1. Predmet natječaja: poslovni prostor – uredske prostorije u vlasništvu Općine Hercegovac, koji se nalazi u Hercegovcu, Moslavačka 147, u prizemlju zgrade mješovite uporabe (stambeno-poslovni objekt) na kčbr. 1194/1 k.o. Hercegovac i to kako slijedi:
  2. Uredska prostorija površine 17,30 m2 – početni iznos zakupnine =750,00 kuna mjesečno
  3. Uredska prostorija površine 22,90 m2 – početni iznos zakupnine =900,00 kuna mjesečno
  4. Uredska prostorija površine 17,10 m2 – početni iznos zakupnine =740,00 kuna mjesečno
  5. pdf buttonNATJEČAJ