Općina Hercegovac objavljuje Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Hercegovac u 2021. godini. Javni poziv namijenjen je mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, od kojih najmanje jedan nije navršio 35 godina života i ako stambeno pitanje rješavaju po prvi puta te uz druge uvjete propisane Programom, a obuhvaća mjere:

a) Mjera 1.1. financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Hercegovac:

– do 50 % a maksimalno 15.000,00 kuna

b) Mjera 1.2. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor:

– do 50 % prihvatljivih troškova, a maksimalno 7.500,00 kuna

Općina Hercegovac objavljuje Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Hercegovac u 2021. godini. Javni poziv namijenjen je mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, od kojih najmanje jedan nije navršio 35 godina života i ako stambeno pitanje rješavaju po prvi puta te uz druge uvjete propisane Programom, a obuhvaća mjere:

a)      Mjera 1.1. financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Hercegovac:

–          do 50 % a maksimalno 15.000,00 kuna

b)     Mjera 1.2. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u  rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima  se  osigurava novi  ili poboljšava postojeći stambeni prostor:

–          do 50 % prihvatljivih troškova, a maksimalno 7.500,00 kuna

Prijava za korištenje sredstava po mjerama iz ovog Programa se podnosi do 28. prosinca 2021. godine odnosno do utroška sredstava.

Sve upute, obrasci i informacije mogu se preuzeti na stranicama Općine Hercegovac www.opcinahercegovac.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac, na telefon: 043/524-511 ili e-mail: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr

JAVNI POZIV

OBRAZAC 3 – PRIJAVA ZA MJERU 1.1.

OBRAZAC 5 – PRIJAVA ZA MJERU 1.2.

OBRAZAC 6 – IZJAVA O PRVOJ NEKRETNINI

OBRAZAC 7 – IZJAVA O PREDAJI ZADUŽNICE

OBRAZAC 8 – IZJAVA O IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI

OBRAZAC 9 – IZJAVA O PROMJENI PREBIVALIŠTA

OBRAZAC 10 – IZJAVA ZA SUVLASNIKA

OBRAZAC 11 – IZJAVA O DRUGOJ NEKRETNINI

pdf buttonODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA – VELJAČA

pdf buttonODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA – OŽUJAK

pdf buttonODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA – SVIBANJ

pdf buttonODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA – KOLOVOZ

pdf buttonODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA – RUJAN

pdf buttonODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA – LISTOPAD

pdf buttonODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA – PROSINAC