Javni poziv

mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Hercegovac

 

Javni poziv namijenjen je mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, od kojih najmanje jedan nije navršio 35 godina života i ako stambeno pitanje rješavaju po prvi puta te uz druge uvjete propisane Programom, a obuhvaća mjere:

 

Mjera 1.1.financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Hercegovac:

–          do 50 % a maksimalno 15.000,00 kuna

 

Mjera 1.2. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u  rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima  se  osigurava novi  ili poboljšava postojeći stambeni prostor:

–          do 50 % prihvatljivih troškova, a maksimalno 7.500,00 kuna

Javni poziv

mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Hercegovac

 

Javni poziv namijenjen je mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, od kojih najmanje jedan nije navršio 35 godina života i ako stambeno pitanje rješavaju po prvi puta te uz druge uvjete propisane Programom, a obuhvaća mjere:

 

Mjera 1.1.financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Hercegovac:

–          do 50 % a maksimalno 15.000,00 kuna

 

Mjera 1.2. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u  rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima  se  osigurava novi  ili poboljšava postojeći stambeni prostor:

–          do 50 % prihvatljivih troškova, a maksimalno 7.500,00 kuna

 

Prijava za korištenje sredstava po mjerama iz ovog Programa se podnosi do 20. 12. 2020. godine odnosno do utroška sredstava.

 

Sve upute, obrasci i informacije mogu se preuzeti na stranicama Općine Hercegovac www.opcinahercegovac.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac, na telefon: 043/524-511 ili e-mail: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr