Općina Hercegovac korisnik je sredstava Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 202., Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujuću slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” koja se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutra podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije”.

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija i uređenje vatrogasnog doma u Ladislavu
IZNOS POTPORE: 145.010,16 kuna
FINANCIJSKA POTPORA: 90% EU, 10% RH
VRIJEDNOST PROJEKTA: 279.681,80 kune

CILJEVI PROJEKTA:
Realizacijom projekta „Rekonstrukcija i uređenje vatrogasnog doma u Ladislavu” ostvaruju se sljedeći ciljevi:

1. Provedba vatrogasne djelatnosti i različitih aktivnosti iz područja vatrogastva temeljena na dobrovoljnom radu radi zaštite ljudi i imovine od požara i drugih nepogoda, razvijati kulturu solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva, provoditi programe cjeloživotnog stručnog obrazovanja svog članstva za provedbu vatrogasne djelatnosti, uključivanje što većeg broja građana, osobito mladih u rad društva, podizanje opće razine znanja članstva i lokalnog stanovništva.

2. Stvoriti novi vizualni identitet naselja Ladislav

3. Poboljšanje kvalitete života i povećanje životnog standarda u općini Hercegovac kroz

izgradnju društvene infrastrukture

4. Razvoj kapaciteta civilnog sektora za lokalni razvoj i suradnje javnog i civilnog sektora

REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom projekta „Rekonstrukcija i uređenje vatrogasnog doma u Ladislavu” ostvaruju se sljedeći rezultati:

1. Rekonstruiran prostor vatrogasnog doma u Ladislavu

2. Osiguran prostor za kvalitetnije djelovanje civilne udruge DVD Ladislav, moći će se održavati programi cijelo životnog stručnog osposobljavanja djelatnosti, što će uključiti stanovništvo u aktivnosti DVD-a Ladislav

3. Povećana kvaliteta života i životni standard u općini Hercegovac