radni sastanak

RADNI SASTANAK SA IZVOĐAČEM RADOVA ZA PROJEKT „REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE SLAVKA KOLARA – DJEČJI VRTIĆ I JASLICE“

 

Općina Hercegovac korisnik je sredstava Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 202., Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujuću slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

 

 

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Slavka Kolara – dječji vrtić i jaslice

 

IZNOS POTPORE: 1.364.798,75 kuna

 

FINANCIJSKA POTPORA: 85% EU, 15% RH

 

VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.048.210,48 kuna

 

CILJEVI PROJEKTA:

Realizacijom projekta „Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Slavka Kolara – dječji vrtić i jaslice“ ostvaruju se sljedeći ciljevi:

  1. Poboljšati uvjete boravka djece u adekvatnom prostoru za ostvarivanje njege, odgoja i obrazovanja.
  2. Prilagođavanje prostora osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te olakšavanje komunikacije vrtić/vanjska okolina
  3. Poboljšanje kvalitete života i povećanje životnog standarda u općini Hercegovac
  4. Povratak i ostanak mladih stanovnika na području općine Hercegovac
  5. Ulaganjem u rekonstrukciju i dogradnju škole vrtića postižemo ciljeve u operativnom programu ruralnog razvoja u okviru prioriteta 6 „Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja“ te zadovoljavamo fokus područje 6B „poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima“

 

 

REZULTATI PROJEKTA:

Provedbom projekta „Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Slavka Kolara – dječji vrtić i jaslice “ ostvaruju se sljedeći rezultati:

  1. Rekonstruirane i opremljene postojeće prostorije škole (prenamjena u dječji vrtić ) veličine 302,24 m² (neto), kapaciteta 35 djece u dvije odgojne skupine
  2. Poboljšani uvjeti boravka djece u dječjem vrtiću Maslačak
  3. Izgrađena rampa te prostor prilagođen osobama sa invaliditetom i teško pokretnim osobama
  4. Olakšana komunikacija korisnika sa vanjskom okolinom ( preseljenje vrtića sa I kata u prizemlje)
  5. Povećana kvaliteta života i životni standard u općini Hercegovac

radni sastanak