pdf button

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Općina Hercegovac započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana razvoja Općine do 2027. godine na temelju koncepta “pametna Općina” te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 11. svibnja dostave svoje prijedloga i mišljenja na Nacrt Plana razvoja.

pdf buttonINFORMACIJE O UVIDU

pdf buttonOBRAZLOŽENJE

editOBRAZAC SUDJELOVANJA JAVNOSTI U SAVJETOVANJU

pdf buttonNACRT PLANA RAZVOJA OPĆINE HERCEGOVAC