trg tabla

REKONSTRUKCIJA TRGA KRALJA ZVONIMIRA I JAVNE ZELENE POVRŠINE

 

Općina Hercegovac korisnik je sredstava Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 202., Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujuću slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

 

 

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija Trga kralja Zvonimira i javne zelene površine

 

IZNOS POTPORE: 1.256.803,40 kuna

 

FINANCIJSKA POTPORA: 85% EU, 15% RH

 

CILJEVI PROJEKTA:

Realizacijom projekta „Rekonstrukcija Trga kralja Zvonimira i javne zelene površine “ ostvaruju se sljedeći ciljevi:

1. Stvoriti novi vizualni identitet centra općine Hercegovac

2. Poboljšanje kvalitete života i povećanje životnog standarda u općini Hercegovac kroz

izgradnju društvene infrastrukture

3. Prilagođavanje prostora osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti

4. Povećati svijest građana o korištenju obnovljivih izvora energije ( solarni cvijet/ mogućnost punjenja el. uređaja )

5. Ulaganjem u Rekonstrukciju Trga kralja Zvonimira i javne zelene površine postižemo ciljeve u operativnom programu ruralnog razvoja u okviru prioriteta 6 „Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja“ te zadovoljavamo fokus područje 6B „poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima“

 

 

REZULTATI PROJEKTA:

Provedbom projekta „Rekonstrukcija Trga kralja Zvonimira i javne zelene površine“ ostvaruju se sljedeći rezultati:

1. Izgrađena rampa za osiguranje pristupačnosti osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću; Izgrađena parkovna infrastruktura ( klupe, koševi za otpatke, jarboli za zastave); Izgrađen solarni cvijet   Izgrađena fontana tlocrtne površine od 25,92 m² sa popratnom strojarnicom i kompenzacijskim bazenom;

2.   Obnovljen i vizualno atraktivan centar Općine Hercegovac

3.   Povećana kvaliteta života i životni standard u općini Hercegovac

 

trg tabla