Općina Hercegovac korisnik je sredstava Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 202., Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujuću slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija Trga kralja Zvonimira i javne zelene površine
IZNOS POTPORE: 1.256.803,40 kuna
FINANCIJSKA POTPORA: 85% EU, 15% RH
VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.651.117,88 kuna

CILJEVI PROJEKTA:
Realizacijom projekta „Rekonstrukcija Trga kralja Zvonimira i javne zelene površine ” ostvaruju se sljedeći ciljevi:

1. Stvoriti novi vizualni identitet centra općine Hercegovac
2. Poboljšanje kvalitete života i povećanje životnog standarda u općini Hercegovac kroz

izgradnju društvene infrastrukture

3. Prilagođavanje prostora osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti
4. Povećati svijest građana o korištenju obnovljivih izvora energije ( solarni cvijet/ mogućnost punjenja el. uređaja )
5. Ulaganjem u Rekonstrukciju Trga kralja Zvonimira i javne zelene površine postižemo ciljeve u operativnom programu ruralnog razvoja u okviru prioriteta 6 „Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja” te zadovoljavamo fokus područje 6B „poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima”

REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom projekta „Rekonstrukcija Trga kralja Zvonimira i javne zelene površine” ostvaruju se sljedeći rezultati:

1. Izgrađena rampa za osiguranje pristupačnosti osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću; Izgrađena parkovna infrastruktura ( klupe, koševi za otpatke, jarboli za zastave); Izgrađen solarni cvijet Izgrađena fontana tlocrtne površine od 25,92 m² sa popratnom strojarnicom i kompenzacijskim bazenom;

2. Obnovljen i vizualno atraktivan centar Općine Hercegovac

3. Povećana kvaliteta života i životni standard u općini Hercegovac