apz

apz Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje
O B A V I J E S T
o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Kontinentalnoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:
k.č.br. 1037/3 u k.o. Ladislav, oranica,
površine 0,5427 ha, tržišna cijena iznosi 17.059,89 kn,
k.č.br. 1068/3 u k.o. Ladislav, livada,
površine 0,0932 ha, tržišna cijena iznosi 1.596,69 kn.

 

pdf buttonOBAVIJEST