pdf button

Na temelju čl. 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19-pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Poljoprivredni redar u Općini Hercegovac, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na temelju čl. 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19-pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Poljoprivredni redar u Općini Hercegovac, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

  1. I.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti Katarina Blagojević iz Kutine, A. G. Matoša 20, te Ivana Nakani iz Hercegovca, Moslavačka 171.
  2. II.Kandidatkinje pozvane na pisano testiranje (navedene pod točkom I.) trebaju doći u prostorije Općine Hercegovac, dana 16. ožujka 2020. godine u 10.00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove, bez obzira na razloge, povukao prijavu na oglas.

Pisani test sastojat će se od 15 pitanja. Kod većine trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora.

Testiranje traje 30 minuta.

  1. III.Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Hercegovac 17. ožujka 2020. godine.

Osim toga, Povjerenstvo će putem kontakt telefona navedenog u prijavi, obavijestiti kandidata o rezultatima.

                                                                               PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
                                                                          Višnja Fel 

pdf buttonPOZIV

pdf buttonLISTA KANDIDATA