Općina Hercegovac korisnik je sredstava Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujuću slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutra podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“. 

 NAZIV PROJEKTA: Izgradnja ljetne terase mjesnog doma u Velikoj Trnavi  

 IZNOS POTPORE: 150.000,00 kuna  

 FINANCIJSKA POTPORA: 90% EU, 10% RH 

 CILJEVI PROJEKTA:  

Realizacijom projekta „Izgradnja ljetne terase mjesnog doma u Velikoj Trnavi“ ostvaruju se sljedeći ciljevi: 

  1. a) razvoj dodatnih kapaciteta i aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za lokalno stanovništvo, posebice djecu i mlade,
  2. b) povećanje društvenog standarda, kvalitete života i zadovoljstva lokalnog stanovništva,
  3. c) povećanje atraktivnosti naselja i cjelokupnog područja općine.

 REZULTATI PROJEKTA: 

Provedbom projekta „Izgradnja ljetne terase mjesnog doma u Velikoj Trnavi“ ostvaruju se sljedeći rezultati: 

  1. a) Izgrađena ljetna terasa mjesnog doma u Velikoj Trnavi dimenzija 12,00 x 5,00 m,
  2. b) Nabava 10 prijenosnih kompleta za dvoranu,
  3. c) Povećana kvaliteta života i životni standard u općini Hercegovac,
  4. d) Smanjenje depopulacije i ostanak mladih na ruralnom području.