pdf button

Obavještavamo udruge koje su ostvarile pravo na financijska sredstva putem raspisanih javnih poziva Općine Hercegovac da sa dužne dostaviti opisno i financijsko izvješće do 31. siječnja 2018. za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017  Udruga se obvezuje izvješća podnositi na Obrascu B2-Izvještaj o izvršenju programa/projekta i priložiti dokaze o nastanku troška podmirenog iz sredstava proračuna Općine Hercegovac (preslike faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokaze o plaćanju istih (preslike naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).
Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, videozapisi, fotografije i drugo.

pdf buttonOBRAZAC