pdf button

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11 i 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Hercegovac (Službeni glasnik br. 2/11), objavljuje se

POZIVNI NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti

održavanja javne rasvjete na području Općine Hercegovac

 

pdf buttonNATJEČAJ

newTROŠKOVNIK