pdf button

Općina Hercegovac je dana 27. siječnja 2017. godine raspisala natječaj za  udruge u kulturi i udruge građana kako slijedi:
a) Udruge u kulturib) Udruge građana


Svaka prijava na Javni natječaj mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:

Bodovanje pristiglih programa i projekata vršit će se prema Obrascu ocjene kvalitete vrijednosti programa ili projekta.

Za programe i projekte udruga koji će biti odabrani za financiranje, potpisivat će se Ugovor o financiranju udruga.

Udruge čiji će programi i projekti biti financirani, morat će izvještavati o realizaciji svojih projekata Obrazac B2- Izvještaj o izvršenju programa ili projekta.

Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj ističe dana 28. veljače 2017. godine.