J A V N I    P O Z I V

mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Hercegovac

Javni poziv namijenjen je mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, od kojih najmanje jedan nije navršio 35 godina života i ako stambeno pitanje rješavaju po prvi puta te uz druge uvjete propisane Programom, a obuhvaća mjere:

Mjera 1.1.financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta  ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Hercegovac:

          do 50 % a maksimalno 15.000,00 kuna

Mjera 1.2. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u  rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima  se  osigurava novi  ili poboljšava postojeći stambeni prostor:

          do 50 % prihvatljivih troškova, a maksimalno 10.000,00 kuna

Sve upute, obrasci i informacije mogu se preuzeti na stranicama Općine Hercegovac http://www.opcinahercegovac.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac, Moslavačka 147, 43284 Hercegovac, na telefon: 043/524-511 ili e-mail: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr .

JAVNI POZIV

PROGRAM POTICANJA MJERA

OBRAZAC 3-PRIJAVA ZA MJERU 1.1

OBRAZAC 5-PRIJAVA ZA MJERU 1.2

OBRAZAC 6-IZJAVA O PRVOJ NEKRETNINI

OBRAZAC 7-IZJAVA O PREDAJI ZADUŽNICE

OBRAZAC 8-IZJAVA O IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI

OBRAZAC 9-IZJAVA O PROMJENI PREBIVALIŠTA

OBRAZAC 10-IZJAVA ZA SUVLASNIKA