OPĆINA HERCEGOVAC

Moslavačka 150

43284 Hercegovac

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE HERCEGOVAC

Pročelnica: Maja Angjal, mag.oec.

043/524-511

 

Administrativni referent: Višnja Fel

Telefon: 043/524-560

Fax: 043/524-505

E-mail: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr

 

Računovodstveni referent: Nena Jurčić

043/524-510

 

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka u vremenu od 07 do 15 sati.