Temeljem članka 29. stav. 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18) i članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac, broj 1/18) Općinski načelnik Općine Hercegovac daje sljedeću

OBAVIJEST

o početku javnog uvida u prijedlog

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Temeljem članka 29. stav. 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18) i članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac, broj 1/18) Općinski načelnik Općine Hercegovac daje sljedeću

OBAVIJEST

o početku javnog uvida u prijedlog

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

 

1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države (u daljnjem tekstu: Prijedlog programa) upućuje se na javni uvid radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

2. Javni uvid u Prijedlog Programa trajat će 15 dana, a provest će se u periodu od 11. studeni 2019. godine do 25. studeni 2019. godine, u prostorijama Općine Hercegovac, Moslavačka 150, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati, a isti će biti objavljen na mrežnim stranicama Općine Hercegovac, www.opcinahercegovac.hr, pod rubrikom oglasna ploča.

3. Svi zainteresirani građani i pravni subjekti za vrijeme trajanja javnog uvida mogu svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog Programa dostaviti:

– redovnom poštom na adresu Općina Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države“ koja mora biti dostavljena na navedenu adresu najkasnije do 25. studeni do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

– mogu upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države a koji je izložen u prostorijama Općine Hercegovac, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

4. Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u navedenom roku dostavljeni Općini Hercegovac, u protivnom se neće uzeti u razmatranje, niti će biti sastavni dio Izvješća o javnom uvidu.

5. Po završetku javnog uvida izradit će se Izvješće o javnom uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te će biti objavljen na službenim stranicama Općine Hercegovac.

6. Sukladno članku 29. stav. 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18) sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi dostavit će se na odlučivanje Općinskom vijeću Općine Hercegovac.

7. Ova obavijest objavit će se na službenim stranicama Općine Hercegovac, www.opcinahercegovac.hr, na oglasnoj ploči Općine Hercegovac i radio postaji Krugoval 93,1 Mhz Garešnica. 

PROGRAM RASPOLAGANJA

TABLICA

OPĆINA HERCEGOVAC

K.O. HERCEGOVAC

K.O. ILOVSKI KLOKOČEVAC

K.O. LADISLAV

K.O. PALEŠNIK

K.O. VELIKA TRNAVA