Općina Hercegovac raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Hercegovac u 2021. godini.

Predmet javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Hercegovac sa ciljem stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Općine Hercegovac, a obuhvaća mjere:

Mjera 1.1. Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva

Mjeru 1.2. Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja raspoloživih sredstava, najkasnije do 30. studenog 2021. godine, a sve potrebne informacije možete pronaći na:

pdf buttonJAVNI POZIV

pdf buttonIZMJENA I DOPUNA JAVNOG POZIVA 26.03.2021.

editOBRAZAC MJERA 1.1

editOBRAZAC MJERA 1.2

editIZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

editIZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

editOBRAZAC IZVJEŠĆA

pdf buttonODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA – OŽUJAK

pdf buttonODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA – TRAVANJ

pdf buttonODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA – LIPANJ

pdf buttonODLUKA O ODOBRENJU SREDSTAVA – LIPANJ(2)

pdf buttonODLUKA O ODOBRENJU SREDSTAVA – SRPANJ