Općina Hercegovac objavljuje Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Hercegovac u 2022. godini. Javni poziv namijenjen je mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, od kojih najmanje jedan nije navršio 35 godina života, a vlasnik je ili suvlasnik na nekretnini i ako stambeno pitanje rješavaju po prvi puta te uz druge uvjete propisane Programom, a obuhvaća mjere:

a) Mjera 1.1. financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Hercegovac:

– do 50 % a maksimalno 15.000,00 kuna

b) Mjera 1.2. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor:

– do 50 % prihvatljivih troškova, a maksimalno 7.500,00 kuna

Sve dodatne informacije možete pronaći na: