pdf button

 

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 2. Zaključka Općinskog načelnika Općine Hercegovac (Klasa: 350-02/19-01/02, Urbroj: 2123/03-02-20-19 od 8. siječnja 2020. godine), Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC

I.

Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac traje od 6. do 20. veljače 2020. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Hercegovac u Hercegovcu, Moslavačka 150, te objavljen na web stranici Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).

II.

Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje i to:

– u Hercegovcu, u zgradi Općine Hercegovac, Moslavačka 150, 13. veljače 2020. godine u 11:00 sati.

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 2. Zaključka Općinskog načelnika Općine Hercegovac (Klasa: 350-02/19-01/02, Urbroj: 2123/03-02-20-19 od 8. siječnja 2020. godine), Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC

I.

Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac traje od 6. do 20. veljače 2020. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 800 do 1400 sati u zgradi Općine Hercegovac u Hercegovcu, Moslavačka 150, te objavljen na web stranici Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).

II.

Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje i to:

–   u Hercegovcu, u zgradi Općine Hercegovac, Moslavačka 150, 13. veljače 2020. godine u 1100 sati.

III.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac mogu se davati na slijedeći način:

–   javnopravna tijela

dostavom pisanih očitovanja nositelju izrade na adresu: Općina Hercegovac, Jedinstveni upravni odjel, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac do 24. veljače 2020. godine,

– ostali sudionici:

upisivanjem prijedloga i primjedbi u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac,

davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

dostavom pisanih očitovanja nositelju izrade na adresu: Općina Hercegovac, Jedinstveni upravni odjel, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac do 24. veljače 2020. godine.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, čitljivo napisani i/ili potpisani uz adresu davatelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

POZIV

 

SADRŽAJ:

pdf buttonOPĆI DIO

pdf buttonTEKSTUALNIO DIO

pdf button1.KARTA

pdf button2.A KARTA

pdf button2.B KARTA

pdf button2.C KARTA

pdf button3.A KARTA

pdf button3.B KARTA

pdf button4.A KARTA

pdf button4.B KARTA

III. PRILOZI