pdf button

Na temelju raspisanog Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto  po projektu “Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Hercegovac“, koji je objavljen na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Hercegovac, te na oglasnoj ploči Općine Hercegovac, Općinski načelnik Općine Hercegovac, donosi:

pdf buttonODLUKA KOORDINATOR

pdf buttonODLUKA RADNICE

pdf buttonIZVJEŠĆE