Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac, kao nositelj izrade, objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI
II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC

OBAVIJEST