pdf button

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 09. travnja 2020. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području općina Đulovac, Hercegovac i Rovišće KLASA: 36920-11/20-01/6, URBROJ: 2103-09-19-4 od 09.04.2020.

Pozivaju se oštećenici, na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-mraza da prijave štetu u poljoprivredi Općinskom povjerenstvu Općine Hercegovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Hercegovac ili u Općini Hercegovac radnim danom od 07.00 do 15.00 h, na adresi.

 

Dokumentacija koju je potrebno predati u Općinu Hercegovac je:

a)popunjeni obrazac PN,

b)kopija osobne iskaznice,

c)kopija kartice računa (vidljiv IBAN broj),

d)dokaz o prijavi potpore za 2020. godinu APPRR-u.

 

Preuzeti obrasci se mogu najkasnije do 30.04.2020. godine poslati putem:

  1. a)e-maila: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr,
  2. b)putem pošte na adresu: Općina Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac (NAZNAKA: „Prijava štete od prirodne nepogode“), osobno predati u Općinu Hercegovac.

 

pdf buttonODLUKA O PROGLAŠENJU

editOBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE