pdf button

Projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Garešnica i Hercegovac“

Projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacje i dokumentacije za nadmetanje za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Garešnica i Hercegovac“ ima cilj izraditi dokumentaciju za izgradnju objekata sustava odvodnje na području Grada Garešnice i Općine Hercegovac koja će biti financirana kroz Kohezijski fond Europske Unije kroz „Operativni program Zaštita okoliša“.

Izgradnjom planiranih objekata planira se povećati stupanj priključenosti stanovništva, racionalnije korištenje vodnih resursa, unapređenje skupljanja i obrade otpadnih voda a time i unapređenju održivog gospodarenja vodama i očuvanju okoliša.

Projektom se planira izgraditi sustav odvodnje u naseljima Garešnica, Garešnički Brestovac, Ciglenica, Kapelica, Zdenčac, Palešnik i Hercegovac i izgradnja zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 10.000 ES na lokaciji postojećeg uređaja u Garešnici. Također se planira rekonstruirati dio kanalizacijske mreže u Garešničkom Brestovcu i spojni kolektor Brestovac – Garešnica.

Vrijednost ugovora je 3.499.700 kn, od ćega Europska Unija financira 2.974.745 kn, dok Partneri financiraju 524.955 kn.

Uz prijavitelja projekta Voda Garešnica, partneri na projektu su Bjelovarsko – bilogorske vode, Grad Garešnica i Općina Hercegovac.


pdf buttonLETAK