pdf button

Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Hercegovac utvrdilo je i objavljuje:

pdf buttonREZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE HERCEGOVAC

pdf buttonREZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HERCEGOVAC