Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17), članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac, broj 1/18) te sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanju zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), Općinski načelnik Općine Hercegovac daje sljedeću

 

INFORMACIJU

o uvidu u Nacrt Plana gospodarenja otpadom

Općine Hercegovac za razdoblje od 2018. do 2022. godine