Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Hercegovac.

Javni poziv namijenjen je mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, od kojih najmanje jedan nije navršio 35 godina života i ako stambeno pitanje rješavaju po prvi puta te uz druge uvjete propisane Programom, a obuhvaća mjere:

Mjera 1.1.financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Hercegovac:

–         do 50 % a maksimalno 15.000,00 kuna

Mjera 1.2. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor:

–         do 50 % prihvatljivih troškova, a maksimalno 7.500,00 kuna

 

Sve upute, obrasci i informacije mogu se preuzeti na stranicama Općine Hercegovac www.opcinahercegovac.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac, Moslavačka 147, 43284 Hercegovac, na telefon: 043/524-511 ili e-mail: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr.

JAVNI POZIV

OBRAZAC 3

OBRAZAC 5

OBRAZAC 6

OBRAZAC 7

OBRAZAC 8

OBRAZAC 9

OBRAZAC 10

NAPOMENA: I u prijavi na Mjeru 1.2., podnositelji trebaju popuniti i dostaviti Izjavu da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 7)