pdf button

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13) i članka 2. Zaključka Općinskog načelnika Općine Hercegovac (Klasa: 350-02/16-01/01, Urbroj: 2123/03-02-17-21 od 24. veljače 2017. godine), Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC

 

            Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac traje od 7. ožujka do 14. ožujka 2017. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 800 do 1400 sati u zgradi Općine Hercegovac u Hercegovcu, Moslavačka 147, te objavljen na web stranici Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).

pdf buttonJAVNA RASPRAVA