pdf button

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Hercegovac o dimnjačarskoj službi Komunalac d.o.o. Garešnica od 22.08.2017. započinje sa uslugom obavljanja dimnjačarske djelatnosti na području Općine Hercegovac.

Obavještavamo Vas da je dimnjačarska usluga obvezatna komunalna uslugam, a korisnici dimnjačarske usluge su vlasnici građevina, stanova, poslovnih prostora i drugih objekata u kojima se nalaze dimovodi. Vlasnici su dužni omogućiti redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata, i to prema utvrđenom rasporedu. Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprečavati pristup do mjesta za čišćenje, niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

Napominjemo da se pregled i čišćenje dimovodnih objekata obavlja radi sigurnosti i zaštite Vas samih i drugih osoba kao i Vaše i susjedne imovine.

pdf buttonRASPORED OBAVLJANJA DIMNJAČARSKE USLUGE