Sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Vas poziva da popunite Anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a.

Zainteresirani trebaju popuniti Anketni upitnik te ga dostaviti u Općinu Hercegovac osobno ili putem e-maila do 28.11.2022.

ANKETNI UPITNIK