Dobrodošlica Ispis

 

Samo kvalitetnim i sveobuhvatnim planiranjem, a naročito kontroliranim razvojem naše lokalne zajednice možemo osmišljavati vlastitu budućnost i stvarati pretpostavke koje će Općinu Hercegovac definirati kao poželjno mjesto za življenje koje, korištenjem svojih vlastitih potencijala, omogućuje stanovništvu gospodarski prosperitet, primjerenu kakvoću života, zadovoljavanje društvenih i kulturnih potreba uz očuvanje prirodne i kulturne baštine za slijedeće naraštaje.

 

Karakteristika Općine Hercegovac, kao i većine sličnih manjih i slabije urbaniziranih sredina, je konstantna depopulacija izazvana iseljavanjem u atraktivnija područja, kojom je broj stanovnika u naseljima općine u posljednjih 50 godina smanjen za više od 50%.

 

Jedna od najvažnijih zadaća  je stvaranje uvjeta koji će omogućiti različite razvojne scenarije, poticanje gospodarskih aktivnosti i zapošljavanja te podizanje opće razine infrastrukturne i komunalne opremljenosti kojom će prostor općine postati atraktivnijim za život te na taj način zaustaviti daljnji odljev stanovništva prema drugim područjima.

 

Boro Bašljan, struč.spec.ing.techn.inf.

Općinski načelnik