JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA Ispis
Utorak, 24 Srpanj 2012 11:18

Temeljem ĉlanka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/99, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i Odluke Općinskog vijeća o prodaji nekretnina, raspisuje se:

pdf buttonJAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE HERCEGOVAC

>> Oglasna ploča