ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA Ispis

Na 23. sjednici Općinskog vijeća Hercegovac, održanoj 28. lipnja 2012. godine, Općinsko vijeće donijelo je sljedeće odluke:

pdf buttonODLUKA o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području općine Hercegovac

pdf buttonODLUKA o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na otvorenim prostorima općine Hercegovac

Odluke su objavljene i na Oglasnoj ploči.