Oglasna ploča
JAVNI POZIV PDF Ispis E-mail
Utorak, 27 Rujan 2016 12:56

Općinski načelnik Općine Hercegovac objavio je Javni poziv za predlaganje projekata udruga mladih i udruga za mlade na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 27. listopada 2016. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

TEKST JAVNOG NATJEČAJA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC A1

OBRAZAC A2

OBRAZAC A3

OBRAZAC A4

OBRAZAC A5

OBRAZAC B1

OBRAZAC B2

OBRAZAC B3

 

 
OBAVIJEST O PRODAJI IZRAVNOM POGODBOM PDF Ispis E-mail
Utorak, 20 Rujan 2016 08:50

apz Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje
O B A V I J E S T
o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Kontinentalnoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:
k.č.br. 1037/3 u k.o. Ladislav, oranica,
površine 0,5427 ha, tržišna cijena iznosi 17.059,89 kn,
k.č.br. 1068/3 u k.o. Ladislav, livada,
površine 0,0932 ha, tržišna cijena iznosi 1.596,69 kn.

 

pdf buttonOBAVIJEST 

 

 

 
19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PDF Ispis E-mail
Petak, 09 Rujan 2016 07:21

Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća

s a z i v a

                 19. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 14. rujna 2016.g. (srijeda) s početkom u 14;30 sati u prostoriji za sastanke Hrvatskog doma u Hercegovcu.

pdf buttonPOZIV

 
OBAVIJEST-ODRŽAVANJE KANALA PDF Ispis E-mail
Petak, 29 Srpanj 2016 10:02

Hrvatske vode obaviještavaju mještane o radovima održavanja detaljnih melioracijskih grđevina za odvodnju i navodnjavanje na području Općine Hercegovac.

Potrebno je ukloniti nasade uz kanale (3m od ruba kanala) kako bi pri košnji imali što manje štete.

pdf buttonOBAVIJEST

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld