Oglasna ploča
22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PDF Ispis E-mail
Utorak, 14 Ožujak 2017 10:32

         Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća

s a z i v a

                 22. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 17. ožujka 2017.g. (petak) s početkom u 14;30 sati u prostoriji za sastanke Hrvatskog doma u Hercegovcu.

pdf buttonPOZIV

 
JAVNI UVID PDF Ispis E-mail
Utorak, 07 Ožujak 2017 08:57

Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac traje od 7. ožujka do 14. ožujka 2017. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 800 do 1400 sati u zgradi Općine Hercegovac u Hercegovcu, Moslavačka 147, te objavljen na web stranici Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).

pdf buttonOPĆI DIO

pdf buttonTEKSTUALNI DIO

pdf buttonUVJETI KORIŠTENJA PROSTORA I PODRUČJA POSEBNIH MJERA

pdf buttonHERCEGOVAC

pdf buttonOBAVEZNI PRILOZI

 
JAVNA RASPRAVA PDF Ispis E-mail
Srijeda, 01 Ožujak 2017 08:55

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13) i članka 2. Zaključka Općinskog načelnika Općine Hercegovac (Klasa: 350-02/16-01/01, Urbroj: 2123/03-02-17-21 od 24. veljače 2017. godine), Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC

 

            Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac traje od 7. ožujka do 14. ožujka 2017. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 800 do 1400 sati u zgradi Općine Hercegovac u Hercegovcu, Moslavačka 147, te objavljen na web stranici Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).

pdf buttonJAVNA RASPRAVA

 
JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POLJOPRIVREDNICIMA PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 20 Veljača 2017 14:09
Općina Hercegovac je raspisala Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije poljoprivrednicima iz proračuna Općine Hercegovac za 2017. godinu.
Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Hercegovac, a najkasnije do 15. studenog 2017. godine. Prijavu na Javni poziv možete napraviti sukladno slijedećoj dokumentaciji:
 
OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PDF Ispis E-mail
Petak, 27 Siječanj 2017 09:00

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 78/15), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 47. Statuta Općine Hercegovac („Službeni glasnik Općine Hercegovac“ br. 1/13 ), Načelnik Općine Hercegovac donosi

 

 

ODLUKU

o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za

II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hercegovacpdf buttonODLUKA

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld