POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU PDF Ispis E-mail

pdf buttonNASLOVNA

pdf buttonOPĆI DIO

pdf buttonPOSEBNI DIO

pdf buttonIZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 01.01.-30.06.2017.

pdf buttonBILJEŠKE

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld